Rijinstructrice gevraagd voor de regio Amersfoort

Rijinstructie ans

Rijinstructrice gevraagd voor de regio

Regio Amersfoort, AutorijschoolANS B.V. wil graag kennismaken met rijinstructrices, bij voorkeur pas van school, die op franchise-basis als zelfstandig ondernemer voor zichzelf willen beginnen. Natuurlijk zijn de basis-functie-eisen, naast de WRM-bevoegdheid B:

• Sterke communicatieve vaardigheden dus ook:
• Een verzorgde uitstraling en
• Een flexibele, dienstverlenende instelling.

Meer informatie over rijinstructrice Amersfoort

ONS UITGANGSPUNT

Dat is de leerling want via de leerling komt ons succes naar buiten! Als die slaagt dan hebben wij het samen goed gedaan. Dat goed doen begint bij het allereerste contact, de aanmelding. De vraag om informatie komt soms via het internet maar vaak ook via de mond op mondreclame. Elke vraag, aanmelding wordt serieus genomen waarbij er niet per definitie vanuit wordt gegaan dat elke leerling bij ANS op haar/zijn plaats is. Meestal wel, niet altijd. Soms is de tijdslimiet daarbij de beperkende factor maar er kunnen ook andere redenen zijn. Zaak is om, in beider belang, een zo’n juist mogelijke inschatting te maken van wat een leerling nodig heeft om goed toegerust met het rijvaardigheidsbewijs de weg op te kunnen.

Rijles - Autorijschool Ans
Fiat Punto dashboard - Autorijschool Ans
Fiat Punto achterzijde - Autorijschool Ans
Fiat Punto voorzijde - Autorijschool Ans

DAT BETEKENT

Van de rijinstructrice dat zij een uitstekend inlevingsvermogen heeft in de doelgroep. Dat zijn veelal (heel) jonge mensen die hun eigen onzekerheden (niet altijd bewust) camoufleren. Het “rijbewijs” betekent vaak veel, meer soms is het zelfs het eerste echte diploma! Voor sommigen het bewijs dat ze kunnen autorijden terwijl ze “slechts” beginnend verkeersdeelnemer zijn. Vaak is dat de belangrijkste boodschap die wij hen moeten meegeven. Die moet worden overgedragen tijdens de lessen door de wijze waarop de instructrice corrigeert, instrueert. Daarbij is de basis: aandacht en respect voor de persoon(lijkheid) van de leerling: hoe breng ik de boodschappen zo over dat ze goed landen en bijblijven.

DAT VRAAGT

Voor AutorijschoolANS dat wij dankzij deze basishouding van respect en aandacht voor de leerling een bovengemiddeld slagingspercentage hebben. De aanmeldingen die hiervan het gevolg zijn leiden ertoe dat er leerlingen zijn die graag even wachten om bij ons les te kunnen krijgen. Dat is iets waar wij hard voor gewerkt hebben en waar we ook trots op zijn. Dat betekent dat de collega die wij zoeken zich moet herkennen in wat hiervoor beschreven is! Dat het een uitdaging is om zich hierbij aan te sluiten, hieraan mee te werken.

DE FRANCHISE-BASIS

Vormt een verhaal apart. ANS kan, mede op basis van zelf opgedane ervaring als franchise-neemster, een aantrekkelijk aanbod doen. Aantrekkelijk voor beide partijen, zowel op financieel gebied als op het terrein van ondernemerschap. Ook hierbij vormt uitdaging een belangrijk bestanddeel want hoe:
• Zorg je dat je werk leuk en uitdagend blijft
• Communiceer je met je potentiële klanten
• Verzorg je mede de website die actueel is en blijft
• Richt je een overzichtelijke administratie in
• Zorg je voor een gezonde financiële basis.
Reageren via autorijschoolans@gmail.com t.a.v. Ruud Geldof